گروه حسابداری دانشگاه علمی کاربردی سرخس

رتبه
در کلاس

نام و نام خانوادگی
نمره
از 20
1 فرزانه رسولخانی 20
2 عاتکه محمودیان 20
3 صادق کریمی فرد 20
4 عزت وظیفه دان 18.50
5 احسان شهرکی 18.50
6 ملیحه امینیان 17
7 علی اکبر دادمحمدخانی 16
8 فریبا مقدم مهران 15.25
9 سمیرا مشرف 14.75
10 عاطفه کیانی نسب 14.75
11 سعید عرب مجرب 14.25
12 سوسن یزدانی کورانی 12.50
13 محمد قاسم نژاد 12.25
14 فاطمه ناصریان 12
15 طاهره پسندی 12
16 فاطمه آذریان 12
17 سودابه صفدری 12
18 افسانه ایزدی 12
19 معصومه اصل محمدی 9.50
20 مهدی حق دادی 8.75
21 عباس حق دادی 8
22 نجمه علیپور بالفروش 8
23 حمیدرضا شیخی 7
24 سکینه اسدخانی 6.50
25 سیده شکوفه هوشیار 6.25


+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |